Betöltés

MUNKAVÉDELMI SZAKTEVÉKENYSÉG

 • kockázatértékelés elkészítése
 • kémiai kockázatbecslés elkészítése
 • egyéni védőeszköz belső rendjének az elkészítése
 • üzemorvosi vizsgálatok rendjének elkészítése
 • az előző pontokban felsorolt munkavédelmi szaktevékenység keretében elkészített dokumentációk felülvizsgálata
 • munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatok elvégzése: (veszélyes gépek vizsgálata (emelőgép; stb., nem veszélyes gépek, berendezések vizsgálata)
 • gépek, berendezések munkavédelmi szempontú üzembe, illetve használatba helyezése
 • időszakos biztonsági felülvizsgálatok elvégeztetése, ellenőrzése, dokumentálása
 • egyéni védőeszközök ellenőrzése
 • munkabalesetek kivizsgálása, jegyzőkönyv elkészítése
 • munkahely, munkakörnyezet ellenőrzése, az egészséget nem veszélyeztető biztonságos munkavégzés érdekében, intézkedési terv keretében
 • munkavédelmi oktatások megtartása
 • munkavédelmi oktatási tematika elkészítése
 • munkavédelmi szabályzat elkészítése
 • kockázatértékelés és kockázatbecslés három évenkénti felülvizsgálata
 • munkahelyi zajmérések elvégzése
http://okopajzskft.hu/wp-content/uploads/2017/07/munkavedelem-300x200.jpg